LUSTER PLUS


LUSTER PLUS

Common Name: Propiconazole 13.9% + Difenoconazole 13.9% EC

 

Dose/Acre: 150 – 200 ml

 

Packing: 250 ml, 500 ml, 1 ltr

JAYALU


jayalu

Common Name: Chlorothalonil 75% WP

 

Dose/Acre: 250 – 350 gm

 

Packing: 250 gm, 500 gm, 1 kg

JODI 75


JODI 75

Common Name: Carbendazim 12% + Mancozeb 63% WP

 

Dose/Acre: 200 – 300 gm

 

Packing: 250 gm, 500 gm, 1 kg

AGRI M - 45


agri m - 45

Common Name: Mancozeb 75% WP

 

Dose/Acre: 300 gm

 

Packing: 250 gm, 500 gm, 1 kg

HEXA SC


HEXA SC

Common Name: Hexaconazole 5% SC

 

Dose/Acre: 250 – 400 ml

 

Packing: 250 ml, 500 ml, 1 ltr, 5 ltr

AGRI STIN


agri stin

Common Name: Carbendazim 50% WP

 

Dose/Acre: 250 – 400 gm

 

Packing: 250 gm, 500 gm, 1 kg

AGRI COPPER


agri copper

Common Name: Copper Oxychloride 50% WP

 

Dose/Acre: 500 – 700 gm

 

Packing: 500 gm, 1 kg